I den långa beslutsprocessen om vad vi skulle göra kom jag av mig med bloggen. Beslutet att avbryta långseglingen växte fram gradvis, och jag ville att vi skulle landa ordentligt i beslutet innan jag skrev om det. Efter det att vi kommit fram till att vi inte ville fortsätta att segla över Atlanten, jämförde vi …